รับประกันความพึ่งพอใจคืนสินค้าภายใน 7 วัน 
1. ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ไม่พึ่งพอใจกับสินค้า ทางร้านยินดีรับคืน
และจะทำการเงินคืน 100% เท่ามูลค่าสินค้า โดย *ไม่ร่วมค่าจัดส่ง* 
และ *ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าส่งคืนสินค้า และค่าส่งใหม่ทั้งหมด*

2. ลูกค้าได้รับสินค้าตามที่สั่ง แต่ ต้องการเปลี่ยนไซด์ แบบ สี ใหม่
ทางร้านยินดีรับเปลี่ยนสินค้า โดยไม่คิดค่าใช่จ่ายเพิ่ม
โดย *ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าส่งคืนสินค้า และค่าส่งใหม่ทั้งหมด* 


รับประกันสินค้ามีปัญหาเปลี่ยนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังกรณีต่อไปนี้
1. ได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่ง เช่น ผิดสี ผิดไซด์ ผิดแบบ
2. สินค้ามีปัญหาเสียหาย เช่น ขาด สีเลอะ สีเพี้ยน


รับประกันสินค้า สูญหาย ไม่ได้สินค้า 
ลุกค้าสามารถเลือกที่จะคืนเงิน หรือจะเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้
ทางร้านจะจัดส่งตามโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
ทางร้านขอสงวนสิทธิตรวจสอบทุกขั้นตอนก่อนทำการคืนหรือเปลี่ยน
เพื่อความถูกต้อง โดยจะใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน

 

เงื่อนไขการรับประกัน
- สินค้าที่คืน หรือ เปลี่ยนต้อง ไม่ผ่านการซัก และอยู่ในสภาพเดิม
- สินค้าที่คืน หรือ เปลียน ต้องส่งคืนภายใน 7 วันหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าเท่านั้น
- การทำเงินคืน หรือ เปลี่ยนสินค้า จะดำเนินการให้ต่อเมื่อได้
*รับสินค้าที่ลูกค้าส่งคืนมาให้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น*