นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

ปรับปรุงล่าสุด 08/12/2564

รับประกันสินค้ามีปัญหาเปลี่ยนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
1. ได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่ง เช่น ผิดสี ผิดไซด์ ผิดแบบ
2. สินค้ามีปัญหาเสียหาย เช่น ขาด สีเลอะ สีเพี้ยน
 

รับประกันความพึ่งพอใจคืนเงิน 7 วัน 
1. ลูกค้าได้รับไปแล้ว ไม่ชอบ ทางร้านยินดีคืนสินค้าและเงินเท่ามูลค่าสินค้า 100%
*ไม่ร่วมค่าจัดส่ง  และลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าส่งคืนทั้งหมด
2. ลูกค้าได้รับสินค้าตามที่สั่ง แต่ ต้องการเปลี่ยนไซด์ แบบ สี ใหม่ ทางร้านยินดีรับเปลี่ยนสินค้า และลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าส่งใหม่ทั้งหมด 


รับประกันสินค้า สูญหาย ไม่ได้สินค้า 
ลุกค้าสามารถเลือกที่จะคืนเงิน หรือจะเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้
ทางร้านจะจัดส่งตามโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
ทางร้านขอสงวนสิทธิตรวจสอบทุกขั้นตอนก่อนทำการคืนหรือเปลี่ยน
เพื่อความถูกต้อง 

หมายเหตุ
- สินค้าที่คืน หรือ เปลี่ยนต้อง ไม่ผ่านการซัก และอยู่ในสภาพเดิม
- สินค้าที่คืน หรือ เปลียน ต้องส่งคืนภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า